Funkcje kredytu gotówkowego w gospodarce

Kredyty zaczynają odgrywać coraz większą rolę we wspieraniu standardowych wydatków gospodarstw domowych. Gospodarka jest trudna, kryzysowa. Problemy z płynnością zgłasza ponad trzydzieści procent gospodarstw domowych w kraju w zależności od opracowań branżowych. Na kredycie bazuje również mała przedsiębiorczość. Najczęściej bez dodatkowych funduszy nie ma mowy o rozwoju solidnej działalności gospodarczej. W artykule poznasz podstawowe wiadomości dotyczące kredytu gotówkowego i zrozumiesz jego kluczowe funkcje.

Omówienie najważniejszych funkcji kredytów

Rynek kredytowy jest mocno regulowany w Polsce. Masz do czynienia z Prawem Bankowym, z ustawą o kredycie konsumenckim, z kodeksem cywilnym, a także z licznymi normami prezentowanymi przez Narodowy Bank Polski oraz Komisję Nadzoru Finansowego. To właśnie przez regulacje krajowy rynek kredytowy przeciwstawił się w dużym stopniu kryzysom finansowym występującym w środowisku międzynarodowym. Regulacji zatem nie trzeba się bać, ale je zrozumieć i po prostu zaakceptować. Standardowo kredyt bankowy spełnia trzy funkcje, a mianowicie funkcję rozdzielczą, dochodową oraz funkcję emisyjną. Co to oznacza? Emisyjna funkcja odpowiada za wprowadzanie dodatkowego pieniądza do obiegu gospodarczego. Naturalnie im więcej pieniędzy w gospodarce, tym wyższy poziom inflacji. Narodowy Bank Polski ustala widełki inflacyjne dla całej gospodarki narodowej i po prostu pilnuje ich zachowania, aby nie zaburzyć stabilności procesów ekonomicznych. Funkcja dochodowa kredytu pokazuje, że kredytobiorca może uzyskać środki na finansowanie własnych potrzeb nie tylko z pracy. Oczywiście każdy kredyt gotówkowy trzeba spłacić wraz z odsetkami. Dostęp do dodatkowych pieniędzy przydaje się jednak w naprawdę wielu przypadkach (wakacje, leczenie, nietypowe wydatki okolicznościowe, przyjęcie dalszej rodziny). Przykładów wykorzystania kredytu gotówkowego jest bardzo wiele. Funkcja rozdzielcza kredytu wyjaśnia, że pożyczki udzielane w racjonalny sposób przyczyniają się do wzrostu wielu gałęzi gospodarczych. Ludzie kredytem finansują chętnie zakupy środków trwałych, sprzętu elektronicznego, usług medycznych czy turystycznych.

Zobacz także:  Kredyt gotówkowy – co najpierw?

Kredyt, a kształtowanie stóp procentowych w gospodarce

Przy niskich stopach procentowych pozyskiwanie kredytu gotówkowego charakteryzuje się bardzo konkurencyjnymi warunkami. W przypadku niskich stóp procentowych społeczeństwo nie opłaca się odkładanie pieniędzy na lokatach bankowych. To zachęta do wydawania środków na różnorodne cele, co ma pobudzić docelowo przyrost PKB i poprawić wszelkie aspekty ekonomiczne. Przy wysokich stopach procentowych ludzi natomiast zachęca się do rezygnacji z kredytu. To naturalna postawa, aby ograniczyć nadmierną inflację. Kredyt bankowy, niezależnie od formy jest zawsze zwrotny i oprocentowany. To najważniejsze cechy kredytu.

Czy kredyt gotówkowy niesie ze sobą ryzyko?

Największe ryzyko wiąże się z zabezpieczeniem kredytu gotówkowego. Jeżeli nie spłacasz swoich zobowiązań to bank detaliczny lub parabank ma prawo przejąć zabezpieczenie. To najczęściej nieruchomość, samochód lub inny środek trwały.

Podsumowanie

Kredyt pełni funkcję emisyjną, dochodową, rozdzielczą, co pozwala poprawić wiele wskaźników ekonomicznych i kształtować w dużym stopniu potrzeby nowoczesnych konsumentów. Potrzeba dofinansowania wielu działalności, dobra regulacja akcji kredytowej umożliwia zaspokojenie wielu oczekiwań, przy jednoczesnym utrzymaniu inflacji na stabilnym poziomie. Czy teraz wykorzystasz potencjał kredytu gotówkowego?

Możesz również polubić…

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.