Tag - kredyt konsumpcyjny

Entries feed

30 Oct 2017

Kredyt konsumpcyjny.

Pojęcie kredytu konsumpcyjnego.

Istnieje wiele rodzajów kredytów, ale szczególny jest kredyt konsumpcyjny. W znaczny sposób różni się od tradycyjnych kredytów gotówkowych jakie można z naleźć w ofercie każdego banku. Kredyt konsumpcyjny uregulowany jest za pomocą dyrektywy 87/102/EWG. Taki kredyt udzielany jest konsumentom w formie odroczonej płatności lub w formie zaliczki. Jest to możliwe w ramach prowadzonej przez kredytodawcę działalności gospodarczej. W znaczeniu ekonomicznym kredyt konsumpcyjny pozwala na zwiększenie zdolności kredytowej i tym samym pozwala na zakup określonego rodzaju dóbr. Konsumentem nazywamy osobę fizyczną, która działa w celu jaki nie wiąże się z jej zawodem, ani z działalnością gospodarczą jaką prowadzi. dime-1205906_640.jpg

Continue reading...