10 Apr 2020

Czym jest wkład własny w kredycie samochodowym?

Niejednokrotnie starając się o kredyt samochodowy można natknąć się na wymóg wniesienia wkładu własnego. W skrócie są to pieniądze z naszego osobistego budżetu, które decydujemy się przeznaczyć na realizację wyznaczonego celu – w tym konkretnym przypadku zakupu pojazdu. W konsekwencji bank nie udziela nam kredytu na całą kwotę, która jest potrzebna do nabycia maszyny, lecz jedynie dokłada nam tyle, ile brakuje. Może się to wydawać niektórym trochę dziwnym mechanizmem, jednak wkład własny funkcjonuje na rynku w odniesieniu do kredytów samochodowych, choć nie wszystkie instytucje bankowe go wymagają, oferty te znajdziesz na NiskaRata.org - znajdziesz tam także kredyty gotówkowe, hipoteczne czy konsolidacyjne.

Wkład własny w odniesieniu do kredytów samochodowych

W analizie ofert kredytów samochodowych musimy więc przyjrzeć się temu, czy dana instytucja bankowa wymaga od nas wkładu własnego, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Niejednokrotnie bywa tak, że sfinansowanie części celu do realizacji przy pomocy wkładu własnego pozwala osobom zainteresowanym na uzyskanie atrakcyjnej oferty kredytu. Jeśli więc mamy do dyspozycji określone środki, a analiza naszej sytuacji finansowej wskazuje na to, że możemy je w ten sposób wykorzystać, warto się nad tym zastanowić, bo może być to korzystna opcja. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że fakt posiadania przez nas określonych oszczędności może mieć znaczenie dla banku, jeśli chodzi o ocenę naszej kondycji finansowej. Nie pozostaje ona bez znaczenia w odniesienia do podejmowania przez instytucje bankowe decyzji o przyznaniu nam kredytu samochodowego lub odmowie w tym zakresie. Jeżeli jednak nie dysponujemy wkładem własnym, nie oznacza to, że uzyskanie kredytu samochodowego będzie niemożliwe, gdyż nie wszystkie banki go wymagają w takich sytuacjach.

Jak ustalić, czy możemy wnieść wkład własny do kredytu samochodowego?

Stwierdzenie, czy możemy wnieść wkład własny do kredytu samochodowego, wymaga od nas podjęcia szeregu czynności analitycznych odnoszących się zarówno do naszej osobistej sytuacji budżetowej, jak i do warunków ofert, z których chcemy skorzystać. Bardzo ważne jest bowiem to, aby finalne zobowiązanie nie przekraczało możliwości spłaty. Może nieść to ze sobą negatywne skutki. W przypadki kredytu samochodowego, w którym wymagane jest zabezpieczenie spłaty w postaci pojazdu, może to być utrata maszyny. Chociaż nie wszystkie instytucje bankowe wymagają takiego zabezpieczenia, niespłacanie zobowiązań zawsze może powodować istotne komplikacje i nieprzyjemności dla naszych finansów, ponieważ oczywistym jest, że bank będzie chciał wyegzekwować swoje należności. Jeżeli więc rozważamy wniesienie wkładu własnego do kredytu, musimy szczegółowo ocenić to, jak ten fakt wpłynie na nasze finanse. W budżecie zawsze musimy mieć rezerwową nadwyżkę środków do wykorzystania w nieprzewidzianych i kryzysowych sytuacjach. Jak zatem widać decyzje związane z kredytem samochodowym wymagają wiele działań natury analitycznej, a także skrupulatności.