19 Mar 2019

Dobre praktyki przy udzielaniu kredytów hipotecznych

Banki zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym, a także pośrednicy wprowadzają kodeksy dobrych praktyk do obsługi klientów. Jak wyglądają jednak dobre praktyki i czy faktycznie rynek może się, dzięki nim poprawić?

Najważniejsze zasady stosowane przy udzielaniu kredytów hipotecznych to przekazanie możliwie najlepszej wiedzy o produkcie. Konsument powinien wiedzieć, na jaki okres obowiązuje umowa kredytowa. Czy wybrać raty równe, a może malejące? Konsultant w banku określa również całkowity koszt zobowiązania i rodzaj stopy oprocentowania (stała lub zmienna to najpopularniejsze formy). W katalogach informacyjnych kredytodawca nie ma prawa podawać fałszywych informacji. A każda klauzula niedozwolona stanowi podstawę do rozwiązania partnerstwa. Kolejna zasada dobrych praktyk występująca w większości regulaminów to profesjonalizm. Akurat profesjonalizm odnosi się też do braku dyskryminacji i emocjonalnego podejścia. Zdolność kredytową analizuje się merytorycznie, a odrzucenie lub akceptacja wniosku wynika z dogłębnej obserwacji wskaźników jakościowych i ilościowych. W dobrych praktykach występuje również staranność i rzetelność w rozpatrywaniu zapytań klientów.

Interes kredytobiorcy, a interes doradcy kredytowego w konflikcie etycznym

Doradca kredytowy nie może zgodnie z dobrymi praktykami promować ofert dających największy zysk jednostkowy, jeżeli konkretne warunki nie odpowiadają potrzebom kredytobiorcy. To jeden z kluczowych etycznych problemów. Doradcy finansowi najczęściej promują banki o najwyższym poziomie prowizji, a nie faktycznie dobre dla kredytobiorcy. Pośrednicy na rynku kredytów hipotecznym zgodnie z dobrymi praktykami funkcjonują w pełni niezależnie, a co za tym idzie szanują czas i interesy kredytobiorców. Efektywnie wypada założenie o zachowaniu tajemnicy. Doradcom przekazuje się bowiem wiele kluczowych danych o sytuacji ekonomicznej. Pośrednik nie może ich sprzedać, a przynajmniej nie powinien. Czy dobre praktyki obowiązują na rynku kredytowym? Najczęściej tak, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje coraz szerszą kontrolę, a konsultacje z rzecznikiem praw konsumenta umożliwiają błyskawiczne rozwiązywanie niekorzystnych umów.