27 Apr 2018

Profilaktyka przy zadłużeniu gospodarstwa domowego

W Polsce dominuje przekonanie, że większość problemów rozwiązuje pożyczka krótkoterminowa lub coraz częściej długoterminowa, aby rzeczywiście rozwiązać problem weź sprawdzoną ofertę na kredytomania.eu. Krajowi kredytobiorcy charakteryzują się niestety niską świadomością ekonomiczną, a także związaną z dopełnianiem procedur maksymalnie zabezpieczających budżet domowy przed ewentualną wyprzedażą majątku trwałego. Jak wygląda profilaktyka przy podejmowaniu nawet krótkoterminowego zadłużenia? money-1235580_640.jpg

Jednym z najważniejszych elementów profilaktycznych jest praktycznie stała analiza zdolności kredytowej, a także historii spłaty dotychczasowych zobowiązań w rejestrze Biura Informacji Kredytowej. Osoba fizyczna może otrzymać na życzenie (płatnie) informacje z BIK. To przydaje się przy pozyskiwaniu większych kredytów i lepszego monitorowania ofert. W ten sposób kredytobiorca jest w stanie wykluczyć oferty, co do których nie ma pewności uzyskania pozytywnego wyniku. To bardzo ważna zasada, ponieważ złożenie dodatkowych wniosków kredytowych w bankach komercyjnych, czy firmach pożyczkowych ogranicza automatycznie rating kredytowy. Lepiej zatem skrupulatnie podchodzić do monitorowania rynku kredytowego, naturalnie nie tylko banków detalicznych, ale szczególnie coraz ciekawszych podmiotów z sektora pozabankowego. Stabilne dochody, pozytywna historia spłaty zobowiązań, zgoda na ubezpieczenie, potencjał wniesienia zabezpieczeń majątkowych to bardzo ważne elementy funkcjonowania na rynku kredytowym. Kredytobiorca już na etapie podpisywania umowy kredytowej z instytucją finansową powinien upewnić się, co do instrumentów naprawczych. Przy wielu pożyczkach gotówkowych zobaczysz, że pożyczkodawca zezwala na wakacje kredytowe bez żadnych dodatkowych formalności lub jest w stanie przedstawić spersonalizowaną ofertę konsolidacji zadłużenia. Taka informacja jest bardzo ważna, ponieważ pokazuje, że instytucja finansowa ma świadomość wystąpienia pewnych problemów już na etapie spłaty zadłużenia.

Większość kredytobiorców w Polsce, bo w granicach 60% trafia do pożyczkodawców po pojawieniu się dużych problemów finansowych. Nie jest to jednak właściwa strategia działania. W pierwszej kolejności należy zagospodarować oszczędności, podjąć dodatkowe zatrudnienie, a dopiero ostatecznie zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową oczywiście pod precyzyjnych analizach. Popularność kredytów konsolidacyjnych rośnie, ponieważ gospodarstwa domowe nie radzą sobie organizacyjne, a często też psychicznie ze spłatą więcej niż 2 długów jednocześnie. Przy 3-4 pojawiają się większe koszty, spore różnice w oprocentowaniu, czy nietypowych opłatach. Połączenie kredytów (wszystkich typów) w jedną ratę to dobry pomysł, aby ustabilizować budżet i wyjść nawet z większego kryzysu. Konsolidacja zakłada bowiem długoterminową współpracę kredytobiorcy z kredytodawcą na stosunkowo wygodnych warunkach.

Nigdy jednak nie dopuszczaj do sytuacji nadmiernego pogorszenia zdolności kredytowej, czyli straty zarobków. W takim momencie nie masz nawet szans na normalną restrukturyzację zadłużenia, co jest faktycznie bolesne. Przy niektórych zakładach pracy organizuje się kasy zapomogowo – pożyczkowe. Warto upewnić się, że wyczerpałeś alternatywne źródła zadłużenia zanim sięgniesz po poważniejszy kredyt gotówkowy, szczególnie długoterminowy. Oczywiście zadłużeniu nie można odmówić wielu zalet, szczególnie w okresie niskich stóp procentowych. Tani kredyt to zachęta do spełniania marzeń, poszerzania kwalifikacji, czy rozwiązywania innych problemów. Dobre podejście do analizy kredytów i metod restrukturyzacji jest jednak kluczowe dla bezpieczeństwa.