30 Oct 2017

Kredyt konsumpcyjny.

Pojęcie kredytu konsumpcyjnego.

Istnieje wiele rodzajów kredytów, ale szczególny jest kredyt konsumpcyjny. W znaczny sposób różni się od tradycyjnych kredytów gotówkowych jakie można z naleźć w ofercie każdego banku. Kredyt konsumpcyjny uregulowany jest za pomocą dyrektywy 87/102/EWG. Taki kredyt udzielany jest konsumentom w formie odroczonej płatności lub w formie zaliczki. Jest to możliwe w ramach prowadzonej przez kredytodawcę działalności gospodarczej. W znaczeniu ekonomicznym kredyt konsumpcyjny pozwala na zwiększenie zdolności kredytowej i tym samym pozwala na zakup określonego rodzaju dóbr. Konsumentem nazywamy osobę fizyczną, która działa w celu jaki nie wiąże się z jej zawodem, ani z działalnością gospodarczą jaką prowadzi. dime-1205906_640.jpg

Podział kredytów konsumpcyjnych.

Zasadniczo kredyty konsumpcyjne dzieli się na dwie grupy, na kredyty gotówkowe i kredyty bezgotówkowe. W przypadku kredytów gotówkowych jak sama nazwa wskazuje kredytobiorca dostaje pieniądze bezpośrednio do ręki lub na wskazany rachunek bankowy. W przypadku kredytów bezgotówkowych pieniądze przekazywane są konkretnemu sprzedawcy na opłacenie towarów jakie kupił kredytobiorca. W drugim podziale kredytów konsumpcyjnych można wyróżnić kredyty spłacane jednorazowo i kredyty spłacane ratami. Te spłacane jednorazowo, są spłacane w całości razem z odsetkami w ściśle określonym przez bank terminie. Kredyty spłacane ratami, spłacane są w określonych proporcjach, poprzez raty jakie ustalono w umowie kredytowej. Kredyty konsumpcyjne możne podzielić jeszcze na pożyczki gotówkowe i kredyty w rachunku ROR. W przypadku pożyczek gotówkowych wymagane są opcjonalne formy zabezpieczenia. Takimi zabezpieczeniami jest weksel własny In blanco poręczony, zastaw rejestrowy razem z cesją z polisy ubezpieczeniowej, oraz zablokowanie środków na rachunku lokaty terminowej. W przypadku kredytów w rachunku ROR jedynym zabezpieczeniem jest poziom obrotów jakie są dokonywane na koncie osobistym przez cały czas trwania umowy kredytowej.

Umowa kredytowa musi mieć ściśle określoną formę jeżeli chodzi o kredyty konsumpcyjne. Konsumpcja w przeciwieństwie od usług kapitałowych nie jest po to, aby generować zyski finansowe. Ma ona za zadanie służyć bezpośrednio konsumentowi. Wymaga się, aby umowa została zawarta w formie pisemnej i aby kopię otrzymał również konsument. Trzeba wskazać w niej warunki kredytowania, koszty kredytu jak również powinna być określona efektywna roczna stawka oprocentowania i ewentualne okoliczności jej zmiany.